вторник, 3 июня 2008 г.

Mis ootab meid ees?

Järgmiseks sammuks meie „informatiivses“ elus on VIKO, Moodle õppekeskkondade omandamine. Loodame, et saame hakkama selliste uuendustega oma töös.
Õpetajate kollektiiv on innustunud uutest võimalustest, mida pakub IKT ja on alanud ettevalmistumine uueks õppeaastaks. Me oleme valmis töötama meeskonnas –viima läbi tunde blogides, pidama interaktiivset projektset õpitegevust, töötama ainetevaheliste seoste puhul kasutades IKT–d oma erinevates võimalustes.
Kõik ülaltoodud tegevused on viinud meid teadlikumalt uue teemavaliku juurde„Interaktiivsed õppevormid ja -meetodid“, millega kool hakkab töötama järgmisel õppeaastal.

Lehekülje loomine kooli metoodikanõukogu jaoks, blogid ainesektsiooni ja iga õpetaja jaoks (õpilase abimiseks, kaasaegsete ja teadmisterikkaste tundide läbi viimiseks), õppeseminaride läbi viimine IKT vahendite kasutamises – see on väike osa meie tulevase õppeaasta plaanidest.
Iga õppeaine võib ja peab saama selliseks kohaks, kus õpetaja ja õpilane kasutades kaasaegseid IKT vahendeid rikastab oma sisemist maailma, muutub targaks, mõitslikuks ja heaks.

Ja praegu me töötame, puhkusest ainult unistame....

Millest me alustasime....

Sellel aastal oli Silamäe Vanalinna kooli metoodikatöö teemaks „IKT vahendite kasutamine õppetöös“. Pedagoogilise kollektiivi töö tulemusena tuli välja lisateema kooli õppekavas „IKT kasutamine õppetöös“.
Aeg, milles me elame, kutsub meid laiemalt ja sügavamalt kasutama ja omandama uuemaid infotehnoloogiad ja arvutimaailma erinevaid võimalusi. Eriti eredalt näitas meie kooli osalemine (5. klassi õpilased ja õpetajad) interaktiivses koolidevahelises projektis „Nadežda“ (http://www.ulej.edu.ee/), mis andis võimaluse aru saada ning teadvustada IKT kasutuselevõtmise vajalikkust õppetöös koos kõikide uuenduste ja kaasaegsete infotehnoloogia saavutuste kasutamisega koolielus. Projekti käigus avaldasid lapsed erksat huvi ja tunnustasid uute õpivormide ja -meetodite vajalikkust tundide läbiviimisel ning iseseiseva töö tegemisel. Õpetajad kasutasid aktiivselt Digitiigri kursustel omandatud teadmisi (peaaegu terve õpetajate kollektiiv osales nendel kursustel) – töötasid ühises Google dokumendis, koostasid inetraktiivseid ristsõnu (HotPotatoes), esitlusi (MS Power Point), lõid bloge (http://blogger.com/) jne. Töö tulemusena saavutati kolmas koht 20st! Suurt huvi IKT kasutuselevõtmises õppetöös näitas ka osalemine Tiigrihüppe Sihtasutuse projektis „IT piraadid meie seas?“. Projektis käsitleti arvuti turvalisust ja pöörati tähelepanu IT piraatlusest noorte seas, osutades selle probleemi teadvustamisele. Projekti konkursi kuulutas välja Projektipaun. Vanalinna Kooli töörühm koos Kohtla-Järve Järve Vene Gumnaasiumiga sai grand-prix (materjalidega saab tutvuda aadressil - http://ppaun.blogspot.com/).
Märkimisväärne on ka see, et sel õppeaastal kuulutati välja õpetajate hulgas koolikonkurss „Kuidas ma kasutan oma töös IKT “. Õppeaasta lõpus õpetajad esitavad portfoolio aruandega, mis on tehtud aasta jooksul. Komisjon hindab esitatud tööd ja parimad saavad auhindu. Õpetajad on hakanud sagedamini kasutama enda poolt loodud elektroonilisi õppematrjale ning paigutavad neid õpikeskkonda. Töö interaktiivse tahvliga andis võimaluse muuta oma tunde huvitavamaks ja tunnetuslikumaks. Normiks on saanud esitluste kasutamine.
Kool kasutab juba kolmandat aastat e-kooli teenuseid. Õpetajate seas on organiseeritud elektroonilise päeviku täitmine, töö aruannetega, suhtlemine õpilaste ja lastevanematega e-kooli raames.
Igal pedagoogil on oma töö juures ametlik e-mail, mida kasutatakse nii tööasjades, kui ka õpilaste ja nende vanematega suhtlemiseks. Regulaarselt uuendatakse ja täiendatakse kooli veebi-lehekülge, millest on saanud kooli töötajatele, õpilastele ja vanematele „informatiivne stend“.