вторник, 3 июня 2008 г.

Mis ootab meid ees?

Järgmiseks sammuks meie „informatiivses“ elus on VIKO, Moodle õppekeskkondade omandamine. Loodame, et saame hakkama selliste uuendustega oma töös.
Õpetajate kollektiiv on innustunud uutest võimalustest, mida pakub IKT ja on alanud ettevalmistumine uueks õppeaastaks. Me oleme valmis töötama meeskonnas –viima läbi tunde blogides, pidama interaktiivset projektset õpitegevust, töötama ainetevaheliste seoste puhul kasutades IKT–d oma erinevates võimalustes.
Kõik ülaltoodud tegevused on viinud meid teadlikumalt uue teemavaliku juurde„Interaktiivsed õppevormid ja -meetodid“, millega kool hakkab töötama järgmisel õppeaastal.

Lehekülje loomine kooli metoodikanõukogu jaoks, blogid ainesektsiooni ja iga õpetaja jaoks (õpilase abimiseks, kaasaegsete ja teadmisterikkaste tundide läbi viimiseks), õppeseminaride läbi viimine IKT vahendite kasutamises – see on väike osa meie tulevase õppeaasta plaanidest.
Iga õppeaine võib ja peab saama selliseks kohaks, kus õpetaja ja õpilane kasutades kaasaegseid IKT vahendeid rikastab oma sisemist maailma, muutub targaks, mõitslikuks ja heaks.

1 комментарий:

Olga70 комментирует...

Из-за чего при этом в главе 21 кодекса вышеназванные понятия не определены? Неоднократно помощь в розыске людей частное сыскное агентсво в южно сахалинске тур-1 закон закон о выборах месного само управления справка о доходах имуществе! И закон санкт петербурга от 20 марта 2008 года 81-19, и закону про пдв.